Відбулася конференція «Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід»


     21-22 квітня 2017 року на юридичному факультеті Тернопільського національного економічного університету відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід», місією якої було створення платформи для публічних дебатів та професійних дискусій на правову тематику з метою інтеграції інтелектуального потенціалу університету і практикуючих юристів задля реформування правової системи України.

     Основні тематичні напрями конференції були поділені на блоки, зокрема: БЛОК 1. Реалізація та захист прав людини в інформаційному суспільстві: Секція 1. Публічно-правові засади захисту прав людини. Секція 2. Приватно-правові засади реалізації прав людини. Секція 3. Психологічний захист особистості. БЛОК 2. ІТ — право: міжнародний досвід та перспективи розвитку в Україні: Секція 1. Загально-теоретичні та історико-правові засади розвитку держави і права в умовах домінування інформаційних технологій Секція 2. Правове забезпечення функціонування он-лайн платформ. Секція 3. Інформаційні війни в глобальному світі. Секція 4. Світові тенденції та досвід в юридичному супроводі ІТ-бізнесу. Секція 5. Кіберзлочинність як новітній виклик сучасності.