Структура

Кафедра кримінального права та процесу
Кафедра кримінального права та процесу
Кафедра цивільного права та процесу
Кафедра цивільного права та процесу
Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права
Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права
Кафедра міжнародного права та міграційної політики
Кафедра міжнародного права та міграційної політики
Кафедра економічної безпеки та фінансових розслідувань
Кафедра безпеки, правоохоронної діяльності та фінансових розслідувань
Кафедра теорії та історії держави і права
Кафедра теорії та історії держави і права
Кафедра психології та соціальної роботи
Кафедра психології та соціальної роботи
Кафедра документознавства інформаційної діяльності та українознавства
Кафедра інформаційної та соціокультурної діяльності