Структура

Кафедра кримінального права та процесу Кафедра цивільного права та процесу Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права
Кафедра міжнародного права та Європейської інтеграції Кафедра економічної безпеки та фінансових розслідувань Кафедра теорії та історії держави і права
Кафедра психології та соціальної роботи Кафедра документознавства інформаційної діяльності та українознавства