Про факультет


     Історичні витоки утворення юридичного факультету ТНЕУ тісно пов’язані з проголошенням у 1991 р. незалежності України, що вимагало створення юридичної бази, здатної забезпечити суверенне існування країни, зробити рішучі правові кроки до ринкової економіки, реформувати правову систему тощо. Отже, виникла об’єктивна потреба в збільшенні кількості представників різноманітних юридичних професій.

     У 1993 р. на факультеті економіки та управління тодішньої Тернопільського інституту народного господарства було впроваджено спеціалізацію «Правове регулювання економіки» в межах спеціальності «Економіка підприємств». Основна мета введення цієї спеціальності полягала у підготовці юристів для промислових і приватних підприємств. Експеримент виявився вдалим.

     У 1995 р. згідно з розпорядженням голови Тернопільської обласної державної адміністрації Б. Косенка визнано необхідність підготовки юристів для багатьох підприємств.

     У 1997 р. у зв’язку з перепрофілюванням на підготовку спеціалістів за напрямком «Право» у Тернопільській академії народного господарства на виконання постанови Вченої ради ТАНГ (протокол № 5 від 25 грудня 1996 р.) прийнято наказ № 108 від 15 квітня 1997 р., відповідно до якого Інститут економіки та управління перейменовано на Інститут економіки, управління та права (ІЕУП). Згідно з п.2 цього наказу в складі ІЕУП створено юридичний факультет. Тому датою заснування юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету можна вважати 15 квітня 1997 р. Керівництво юридичним факультетом було покладено на директора  Інституту економіки, управління та права проф. Федоровича Р. В. Для забезпечення продуктивної роботи факультету, окрім кафедри міжнародного та господарського права (завідувач кафедри – доцент Я.М. Пігач), було створено кафедру історії та теорії держави і права (завідувач кафедри – доцент Є.В. Паньків). У липні 1997 року виконуючим обов’язки декана новоствореного юридичного факультету було призначено Я.М. Пігача.

     Тогочасні економічні та правові реалії ставили високі вимоги у підготовці молодих фахівців у сфері права, тому виникла потреба у створенні самостійної структурної одиниці в складі Тернопільської академії народного господарства, яка б готувала таких спеціалістів. У зв’язку з цим 19 березня 1998 р. у Тернопільській академії народного господарства прийнято наказ № 71 про створення юридичного інституту на базі одноіменного факультету (у відповідності з постановою Вченої ради ТАНГ, протокол № 4 від 25 лютого 1998 р.). Виконуючим обов’язки директора інституту призначено к.ю.н., доц. Пігача Я.М.

     Окрім двох зазначених вище кафедр, для забезпечення навчального процесу в юридичному інституті створено кафедри конституційного та адміністративного права, цивільного та трудового права, кримінального права та процесу.

     За короткий термін було сформовано викладацький колектив інституту.

     З 4 травня 1998 р. до 3 травня 2003 р. директором юридичного інституту Тернопільської академії народного господарства був Гладун З.С.

     Вже в 1998/1999 навчальному році працювали кафедри історії держави і права (завідувач — доцент Є. В. Паньків), теорії держави і права (завідувач — доцент М.В. Кравчук), конституційного та адміністративного права (завідувач — заслужений юрист України, доцент 3.С.Гладун), цивільного і трудового права (доцент М. В. Іванчук), міжнародного і господарського права (завідувач — доцент Я.М. Пігач), кримінального права (завідувач — професор В.К.Грищук), правосуддя і прокурорського нагляду (завідувач — професор П.В.Шумський). У серпні 1999 року створено кафедру інтелектуальної власності та систем прийняття рішень (завідувач – д.е.н., проф. О.С. Олексюк). З подальшим розвитком ВНЗу кількість кафедр та їх назви змінювались.

     З 1998 р. в юридичному інституті готували фахівців за спеціальністю «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». У 2000 році в юридичному інституті почали готувати фахівців за спеціальністю «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», а у 2001 р. — освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на денній та заочній формах навчання.

     Знаковою подією у житті юридичного інституту став переїзд  у 2001 році із приміщення, яке знаходилось на вул. Юності, 9 (колишнє приміщення дитячого садочку «Подоляночка») в новий семиповерховий корпус на вулиці Микулинецькій, 46 А (колишнє приміщення проектно-конструкторського інституту «Техінмаш»).

     У 2002 році кафедрою інтелектуальної власності, комп’ютерного та інформаційного права юридичного інституту було отримано ліцензію на підготовку магістрів зі спеціальності «Інтелектуальна власність».

     З травня до вересня 2003 р. тимчасово обов’язки директора юридичного інституту ТАНГ виконував Іванчук М.В.

     З вересня 2003 року до липня 2004 року обов’язки директора юридичного інституту ТАНГ виконував Мельник М.І.

     З липня 2004 року до січня 2006 року обов’язки директора юридичного інституту ТАНГ виконувала Осадчук С.С.

     У зв’язку з створенням у 2005 р. Тернопільського державного економічного університету та з метою приведення структури університету у відповідність до чинного на той момент законодавства наказом № 449 від 29 серпня 2005 р. на базі юридичного інституту з 01 вересня 2005 р. створено юридичний факультет. З цього моменту і до сьогодні назва факультету не змінювалась.

     З 5 січня 2006 р. до 15 жовтня 2006 р. виконував обов’язки декана юридичного факультету ТНЕУ, а з 16 жовтня 2006 р. по 1 травня 2007 р. деканом юридичного факультету ТНЕУ був Пігач Я.М.

     З 8 травня 2007 р. до 30 серпня 2010 р. — в.о. декана юридичного факультету ТНЕУ, а з 31 серпня 2010 р. до 21 квітня 2015 р. деканом юридичного факультету ТНЕУ був Возьний В.І.

     Із наданням Тернопільському національному економічному університету статусу національного на юридичному факультеті почався новий етап розвитку. Так, наказом Тернопільського національного економічного університету № 281 від 20 червня 2008 р. до складу юридичного факультету віднесено кафедру соціальної роботи (з 01 вересня 2014 р. відповідно до наказу № 352 від 29 серпня 2014 р. кафедра перейменована на кафедру психології та соціальної роботи). З цього моменту на юридичному факультеті почали готувати фахівців не лише за спеціальностями «Правознавство», «Інтелектуальна власність», але й «Соціальна робота». У 2014 р. кафедра психології та соціальної роботи відкрила магістратуру за спеціальністю «Управління соціальним закладом», у 2015 р. почала готувати бакалаврів за напрямом підготовки «Психологія».

     У 2012 р. відповідно до наказу Тернопільського національного економічного університету № 135 від 15 березня 2012 р. на юридичному факультеті на основі секції інтелектуальної власності, яка входила в склад кафедри цивільного права і процесу, створено кафедру фінансово-економічної безпеки (сьогодні – кафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності) та відкрито магістратуру за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою». Ця кафедра також продовжила готувати магістрів за спеціальністю «Інтелектуальна власність».

     У 2013 р. юридичним факультетом отримано ліцензію на підготовку магістрів за спеціальністю «Правознавство».

     У 2014 р. наказом Тернопільського національного економічного університету № 351 від 29 серпня 2014 р. до складу юридичного факультету введено кафедру документознавства, інформаційної діяльності та українознавства, яка готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність», а також кафедру психологічних та педагогічних дисциплін, яка готує магістрів за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

     З 22 квітня 2015 р. до 25 листопада 2015 р. виконував обов’язки декана юридичного факультету, а з 26 листопада 2015 р. деканом юридичного факультету ТНЕУ є Банах С.В.


Керівництво факультету

Банах Сергій Володимирович

Декан факультету

У 1997 році закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. З 1997 року по 2013 рік працював в органах прокуратури Тернопільської області, пройшовши шлях від слідчого районної прокуратури до першого заступника прокурора області. Нагороджений нагрудним знаком «Почесний працівник прокуратури України». У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Функції омбудсманів у сучасному світі: порівняльно-правове дослідження» за спеціальністю 12.00.02. – конституційне право; муніципальне право.


Слома Валентина Миколаївна

Заступник декана

Народилася 26 листопада 1977 року у с. Теофіпілка Козівського району Тернопільської області. У 1995 році з відзнакою закінчила Монастириську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів.

У 2000 році з відзнакою закінчила юридичний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістра права.

24 травня 2007 року у спеціалізованій вченій раді К 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Тема дисертації: «Гарантія як вид забезпечення виконання цивільно-правових зобов’язань».

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента.

З 2009 по 2015 роки обіймала посаду завідувача кафедри цивільного права і процесу юридичного факультету ТНЕУ.

Автор понад 100 наукових праць.


Коваль Оксана Євгеніївна

Заступник декана

Коваль Оксана Євгеніївна, народилася 26 липня 1975 року, українка, освіта вища. У 1997 році закінчила Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти за спеціальністю «Психологія» та в 2004 році отримала другу повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» з відзнакою. Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук. 12 жовтня 2011 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування професійно-моральних цінностей майбутніх магістрів вищих навчальних закладів економічного профілю в процесі психолого-педагогічної підготовки» за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання у Спеціалізованій вченій раді Д 58.053.01 Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 28 квітня 2015 року рішенням Атестаційної Колегії присвоєне вчене звання доцента (протокол № 2/02-Д). Науково-педагогічну діяльність розпочала з жовтня 2002 року на посаді викладача кафедри психологічних та педагогічних дисциплін. З серпня 2004 року працювала старшим викладачем, а з березня 2013 року – на посаді доцента цієї ж кафедри.  З вересня 2016 року – доцент кафедри психології та соціальної роботи, заступник декана юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету.


Аспіранти