Вітаємо ГРУБІНКА АНДРІЯ ВАСИЛЬОВИЧА з успішним захистом докторської дисертації!!!


20 квітня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 61.051.04 у Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет» доцент кафедри теорії та історії держави і права Грубінко Андрій Васильович захистив докторську дисертацію на тему: «Участь Великої Британії у процесі становлення і розвитку Спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу (1990-2016 рр.)», спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія.

Науковий консультант: доктор історичних наук, професор Мартинов Андрій Юрійович, провідний науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України.

Професорсько-викладацький колектив юридичного факультету щиро вітає Андрія Васильовича з успішним захистом докторської дисертації.

Бажаємо успішного втілення усіх творчих та наукових задумів!