Відбулась міжнародна конференція «Відновлення західної правової традиції в Україні – перспективи для розвитку сучасної правової культури в Україні. Науковий доробок Станіслава Дністрянського, Євгена Еріха та Ернста Тілля»


16-18 травня в стінах ТНЕУ відбулась міжнародна конференція «Відновлення західної правової традиції в Україні – перспективи для розвитку сучасної правової культури в Україні. Науковий доробок Станіслава Дністрянського, Євгена Еріха та Ернста Тілля».

Конференція проводилась двоетапно у Львові та Тернополі. Варто відзначити що робочими мовами міжнародної конференції були німецька та українська, із забезпеченням синхронного перекладу. У Львівському національному університеті ім. І.Франка свої наукові доробки представили професори з Німеччини, Польщі, України. З доповідями виступили також доценти Тернопільського національного економічного університету – Баран А.В. та Яремко О.М.

Другий етап конференції, що проходив у стінах ТНЕУ – був спрямований на критичний аналіз молодими науковцями першоджерел праць Дністрянського, Еріха, Тілля, Ковалевського. Завданням українських, польських, німецьких дослідників було віднайти оригінал праці конкретного науковця у архівах Тернополя, Львова, Кракова. Там вони вивчали першоджерела німецькою, польською і українською руською мовою, яка сильно відрізняється від сучасної української. Складність у роботі науковців полягала ще й у тому, що досліджувані документи у переважній більшості написані від руки, і розібратись у їх суті та критично оцінити думки вчених — займає багато часу і зусиль. Проте, незважаючи на складність, цей науковий процес видався дуже цікавим, для студентів спеціальностей «право» та «міжнародне право» Юридичного факультету ТНЕУ. Доприкладу, студентка 3 курсу Юля Войтишин опрацьовувала працю Станіслава Дністрянського «Причинки до реформи австрійського приватного права». «Причинки» – це передумови до реформи. Отже, студентка ознайомилася з ключовими моментами тогочасного стану цивільного австрійського права, які потім знайшли відображення в як в міжнародному так і в українському законодавстві. В рамках доповіді дискутували про те, що норми австрійського цивільного кодексу протягом ста років практично не реформувались, а законодавство було ефективним. Даний факт порівнювали з сучасними українськими кодифікованими актами, що були прийняті відносно недавно, проте містять значну кількість змін та доповнень.

Цікавою з цього приводу є думка Станіслава Дністрянського про те, що реформи повинні бути адекватними — їх потрібно впроваджувати тоді, коли постає гостра потреба в них, і вони повинні здійснюватись професіоналами. Тобто, Дністрянський вважав, що реформування законодавства повинно бути реальним, та мати розроблений та діючий правозастосовний механізм.

Організаторами даного дійства виступили Оснабрюцький університет (м.Оснабрюк, Німеччина), Ягеллонський університет (м. Краків, Республіка Польща), Львівський національний університет ім. І.Франка, Інститут законодавства Верховної Ради України, Тернопільський Національний Економічний Університет, Школа польського та європейського права ТНЕУ, за підтримки фонду DAAD. Ініціатором та ідейним натхненником проведення конференції став професор Ягеллонського університету, Оснабрюцького університету та професор honoris causa Тернопільського національного економічного університету Фредерік Цоль. Організаційну підтримку проведення заходу у стінах ТНЕУ забезпечили декан Юридичного факультету – Банах С.В., доценти кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії Саванець Л.М., Яремко О.М., Стахира Г.М., кафедри теорії та історії держави і права Баран А.В., Подковенко Т.О.

Вважаємо, що проведення заходів такого напрямку і масштабу забезпечить посилення якості навчання студентів-правників, підтримає розвиток міжнародних студентських та професорсько-викладацьких зв’язків та збереже і посилить роль наукових надбань почесних професорів, вихідців із західної України.